Now showing items 1-1 of 1

    • Regnskapsrapportering når konkurs truer : praktisering av forutsetning om fortsatt drift 

      Drivdal, Merethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
      I denne studien har jeg undersøkt praktisering av forutsetning om fortsatt drift for konkurstruede selskap. Et selskaps rapportering om evne til videre drift er grunnleggende for hvordan investorer, kreditorer og andre interessenter forholder seg til selskapet. For selskap med økonomiske problemer vil det kunne være utfordrende å bedømme sannsynligheten for å komme seg helskinnet gjennom en ...