Now showing items 1-1 of 1

    • Corporate social responsibility i bank og kraftselskap 

      Dybvik, Sigrun Linaker; Alm, Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
      Det har vært et økende fokus på samfunnsansvar de siste årene, spesielt med tanke på hvilken effekt dette har på omdømme. Den siste tiden har det eksempelvis vært en økende andel av kritiske medieoppslag knyttet til omdømme og samfunnsansvar. Med basis i dette har vi kommet med følgende problemstilling: «Hvordan praktiseres corporate social responsibility i en bank og et kraftselskap?» For å ...