Now showing items 1-1 of 1

    • Hvilken betydning har en lufthavns tilstedeværelse for regional utvikling? - En ringvirkningsanalyse av Tromsø lufthavn 

      Jensen, Mari Finjord; Efraimsen, Inger-Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-30)
      Norge er et langstrakt land i utkanten av Europa, med utfordrende topografi og spredt bosetting. Luftfart er derfor en viktig del av transporttilbudet innad i Norge, og til og fra utlandet (Samferdselsdepartementet, 2015). Avinor AS har ansvar for forvaltning og drift av det norske luftfartssystemet, som omfatter 46 lufthavner. Tromsø er den største byen i Nord-Norge og har i dag den femte største ...