Now showing items 1-1 of 1

    • Verdsetting av Hurtigruten ASA 

      Eide, Kay (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-08-15)
      Problemstilingen, og målet med denne oppgaven er å estimere en teoretisk markedsverdi av egenkapitalen til Hurtigruten ASA. Analysen tar utgangspunkt i konsernet slik det har fram-stått etter fusjonen mellom Troms Fylkes Dampskipsselskap og Ofoten og Vesteraalske dampskipsselskap i 2006. For å beregne et verdiestimat har jeg benyttet ulike rammeverk innen verdsettelse, med hovedvekt på erfaring og ...