Now showing items 1-1 of 1

    • Bruk av styringsinformasjon i tilknytning til ledergruppemøter 

      Einen, Maria Birgitte Petie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
      Kritikken mot mer tradisjonelle styringssystem kan oppsummert sies å være at disse systemene ikke har gitt god nok styringsinformasjon. Et system som kom som et motsvar på denne kritikken er balansert målstyring. Dette er et system som Forsvarets styringssystem; mål-, resultat- og risikostyring (MRR) har likheter med. Studien i denne oppgaven tar for seg praktisk bruk av styringsinformasjon, ved å ...