Now showing items 1-1 of 1

    • Lønnsomhet i byggevarebransjen. Casestudie av konsernet Per Strand AS. Hvilke forhold har betydning for oppnådd lønnsomhet? 

      Karlsen, Oddbjørn Løvås; Fløystad, Renate Elisabeth Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
      Formålet med masteroppgaven er å få innsikt i hvilke forhold som har betydning for lønnsomhet. Casebedriften vår, Per Strand AS, driver virksomhet innen byggevarebransjen og er en del av byggevarekjeden Byggmakker. Per Strand konsernet består av ti avdelinger. Avdelingene har lik eierstruktur og mange av de samme retningslinjene. Det kan derfor være naturlig å anta at lønnsomheten i hver avdeling ...