• IFRS & virkelig verdi : veien mot et internasjonalt regnskapsregime 

      Frantzen, Inger Lise Staven; Mathisen, Stine Margrethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
      Fra og med 1. januar 2005 måtte alle børsnoterte foretak som følge av EØS-avtalen avlegge konsernregnskapet etter IFRS. Dette er et regnskapsregime som skiller seg fra det norske på flere områder, men den utstrakte bruken av virkelig verdi som måleattributt i IFRS er kanskje den største forskjellen mellom de to regimene. Studien ser på de vesentligste forskjellene mellom NGAAP og IFRS og hvilke ...