• Betydningen av sanseinntrykk for gjesters opplevelse av hotellomgivelser 

      Gammelgård, Marianne Martinsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-22)
      I hotellomgivelser er det ulike egenskaper som påvirker og inspirerer til positive inntrykk og opplevelser. Disse inntrykkene dannes gjennom stimuli av våre sanser, og kan være alt fra lobbyens arkitektur og design til farger og fasiliteter på hotellrommet. Påvirkning og stimulering av de fysiske omgivelser har i lang tid stått sentralt innenfor ulike bransjer og servicebedrifter for å tilfredsstille ...