• Separasjon mellom eiere og ledelse - nærmere belyst med innsyn i Målselv Utvikling AS 

      Hald, Hanne Holsbø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
      Denne utredningen kartlegger hva en separasjon mellom eierne og ledelsen av et selskap innebærer, samt ulike verktøy som egner seg for å handtere separasjonens følger. Temaet separasjon mellom eierskap og ledelse har vært aktuelt siden den gang aksjeselskap ble en vanlig etableringsform, men med økt aktualitet det siste tiåret. Den viktigste teorien en kjenner til for å forklare fenomenet er prinsipal- ...