Now showing items 1-1 of 1

    • Er børsverdien til Lerøy Seafood Group i samsvar med underliggende verdier per 5. januar 2017? 

      Hanssen, Preben Yttergård (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
      Forord Masteravhandlingen representerer avslutningen på det toårige masterstudiet i økonomi og administrasjon ved UiT Norges arktiske universitet. I prosessen med å velge tema for masteroppgaven falt valget raskt på verdsettelse. Verdsettelsesfaget befinner seg i grenselandet mellom strategisk analyse, finansteori og regnskapsanalyse. Alle disse fagområdene har vært av stor interesse gjennom ...