Now showing items 1-1 of 1

    • Ledelse av intellektuell kapital 

      Pedersen, Bjørn Christian; Øye, Bjørnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
      Denne oppgaven har fokus på intellektuell kapital og hvordan man kan lede denne type ressurser. Intellektuell kapital er et omfattende fagområde som ikke er ferdig utviklet. I denne oppgaven skal vi gjennomføre intervjuer med to selskaper, og sette fokus på hva de forstår med intellektuell kapital. Studien bygger ellers på sekundærlitteratur, som har hjulpet oss med å få et innblikk i hva intellektuell ...