Now showing items 1-1 of 1

    • Intellektuell kapital 

      Pedersen, Hege; Nyland, Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
      De siste tiårene har interessen og forståelsen for hvor viktig immaterielle ressurser er for organisasjoners virksomhet økt. Intellektuell kapital er svært forskjellig fra fysisk og finansiell kapital, og må derfor styres på en helt annen måte. I denne oppgaven ønsker vi å sette oss inn i begrepet intellektuell kapital og se på hvilke modeller og rapporteringsverktøy som brukes i denne sammenhengen. ...