Now showing items 1-1 of 1

    • Brannvesenets responstid når sekundene virkelig teller. En studie av påvirkninger på brannvesenets responstid 

      Pedersen, Joakim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-08-28)
      Når en uønsket hendelse oppstår så er det en rekke beredskapsaktører som bidrar for å redde liv eller begrense skader på miljøet og samfunnets verdier. Som samfunnsborgere ønsker vi å få hjelp fortest mulig når en uønsket hendelse oppstår. I noen situasjoner er tiden fra en uønsket hendelse oppstår og til skadebegrensningen kan starte avgjørende for hendelsens utfall. Ved eksempelvis et branntilløp ...