Now showing items 1-1 of 1

    • Virkningene av en transaksjonsskatt på finansielle transaksjoner 

      Pettersen, Lisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
      Flere av de mektigste lederne i Europa ønsker å innføre en internasjonal transaksjonsskatt på omsetningen av aksjer, obligasjoner og derivater. Formålet med denne studien er å finne ut hvordan en finansiell transaksjonsskatt påvirker volatiliteten, likviditeten og informasjonseffisiens. Jeg har benyttet meg av regresjonsanalyse av datamateriale fra Oslo Børs for å undersøke dette. Datamaterialet er ...