Now showing items 1-1 of 1

    • Floker i nettet. Analyse av strømforbruk i en nordnorsk fiskeribedrift 

      Sørensen, Bent Raanes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
      Denne oppgaven er et bidrag til det tverrfaglige prosjektet RENEW i regi av Arctic Research Center som forsker på smart infrastruktur og fornybar energi. Prosjektet søker å komme fram til løsninger i kystområder med sårbar strømdistribusjon og økende etterspørsel etter strøm. Overforbruk og strømstans er utfordringer som adresseres. Fiskeribedriften Brødrene Karlsen er Troms Krafts største kunde på ...