Now showing items 1-1 of 1

    • Dekomponering av varige driftsmidler. En analyse av regnskapspraksis på luftfartøy og eiendom 

      Sørensen, Kine Anette; Buunk, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
      De fleste varige driftsmidler består av enkeltdeler med ulik levetid. Vanlig praksis etter regnskapsloven har vært å føre driftsmidlene opp som en enhet i anleggsregisteret, selv om de kan bestå av mange ulike komponenter som har betydelig ulik levetid. Dette fører til at avskrivningssatsen ofte settes for høyt, noe som igjen fører til at avskrivningstiden blir for kort og balanseført verdi blir for ...