Now showing items 1-1 of 1

    • Relasjonsbygging i business to business markeder : et virkemiddel for selgere 

      Steinsvik, Rune (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-16)
      I denne studien har jeg undersøkt hvordan sosiale relasjoner påvirker selgeres hverdag i B2B bedrifter. Gjennom en eksplorativ fremgangsmåte har jeg forsøkt å belyse fire forskjellige sider ved temaet: Hvilken plass har sosiale relasjoner i bedrifters kjøps- og salgsprosess? Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at sosiale relasjoner mellom selgere og kunder i et B2B - marked skal oppstå? ...