Now showing items 1-1 of 1

    • Produktivitetsutvikling over tid i oppdrett av laks : en studie av perioden 2001 - 2008 med bruk av DEA og Malmquistindeks 

      Stikholmen, Nils-Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
      Oppdrett av laks har siden starten på begynnelsen av 1970-tallet utviklet seg til å bli en viktig næring for Norge. Etter noen dårlige år i starten av dette tiåret, har oppdrettsnæringen siden 2004 vært lønnsom. Selv om lønnsomheten er positiv i en næring, vil det alltid være aktuelt å måle effektiviteten. Norske oppdrettere preges i større grad av internasjonal konkurranse, noe som synliggjør ...