Now showing items 1-1 of 1

    • Implementering av lean 

      Tøllefsen, Thomas; Lura, Mette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
      Temaet for denne studien omhandler implementering av lean. Forskning og teori peker i retning av at lean må implementeres som en filosofi, der leantankegangen må være etablert for å anvende den praktiske delen av konseptet, leanteknikker/-verktøy. Det som gjør dette interessant er at mye forskningen trekker frem at det menneskelige aspektet av filosofien ofte nedprioriteres. Vi har derfor valgt å ...