Now showing items 1-1 of 1

    • Mål-, resultat- og risikostyring i Forsvarets lønnsadministrasjon: ideell eller seremoniell implementering? 

      Thobiassen, Line Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-30)
      Tradisjonelle styringsverktøy har blitt kritisert for ikke å møte utfordringer som dagens virksomheter står overfor. I lys av kritikken har det blitt utviklet flere nye verktøy, slik som balansert målstyring. Forsvarets styringssystem, mål-, resultat- og risikostyring, studeres i denne studien ut fra å være en oversettelse av styringsverktøyene balansert målstyring og risikostyring. Denne studien ...