Now showing items 1-1 of 1

    • Digitaliseringens inntog i byggebransjen. Effekter av digitalt samarbeid 

      Furulund Eriksen, Nina; Thomassen, Ida Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-21)
      Temaet for denne studien er «digitalt samarbeid». Digitalisering har åpnet for nye muligheter for samarbeid på tvers av, og internt i bedrifter. Det tradisjonelle samarbeidet endrer seg, og vi opplever nye utfordringer knyttet til dette. For å undersøke temaet har vi valgt problemstillingen: «Hvordan påvirkes relasjonene hos Kivijervi Entreprenør av digitalt samarbeid?». For å besvare vår problemstilling ...