Now showing items 1-1 of 1

    • Verdien av lojalitetsprogram for lojalitet til butikk 

      Olsen, Svetlana Viktorovna; Vasileff, Irina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-29)
      Denne oppgaven fokuserer på hvordan verdien av lojalitetsprogram påvirker lojalitet til Coop butikkene. Oppgaven tar for seg de utvalgte individrelaterte faktorene, som funksjonelle, hedonistiske motiver, vane og involvering, for å kunne identifisere hvilke typer kunder som er lojale mot Coop butikkene. Oppgaven undersøker også hvilke av de utvalgte konkurranserelaterte faktorene, som nærhet, pris, ...