Now showing items 1-1 of 1

    • Verdivurdering av Algeta ASA 

      Vesterbekkmo, Silje Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
      Tema for oppgaven har vært verdsettelse av det norske, børsnoterte bioteknologiselskapet, Algeta ASA. Målet har gjennom hele oppgaven vært å komme frem til et verdiestimat på Algeta-aksjen, for gjennom dette å kunne gi en anbefaling på aksjen. Dette har jeg lyktes med, og på bakgrunn av denne omfattende verdsettelsesprosessen har jeg verdsatt selskapet til i overkant av 2 milliarder kroner, noe som ...