Now showing items 1-1 of 1

    • Fusjon i utdanningssektoren. Hvordan brukes styringssystemer i oppstartsprosessen av en fusjon? 

      Vik, Espen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
      Det har vist seg å være en økende grad av fusjoner i offentlig sektor, noe Høgskolen i Harstad fikk erfare i 2016, da de ble fusjonert med Universitetet i Tromsø. Dette har berørt organisasjonsstrukturen og ansatte ved Handelshøgskolen i både Tromsø og Harstad. Fusjoner har likevel blitt kritisert for å ikke fungere slik man ønsker, og det stilles spørsmålstegn til hvorvidt fusjoner er lønnsomt. ...