• Luftambulansetjenesten HF. Hvert minutt bør telle. En studie av samvirke i praksis 

      Wærness, Kristian; Henriksen, Tina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-06)
      Samvirkeprinsippet stiller krav til at alle beredskapsaktører har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke (Meld. St. 29 (2011-2012), 2012). Luftambulansetjenesten er sentral for effektiv behandling, transport og beredskap ved akutt sykdom eller skade. Ambulanseflyene er alltid i beredskap og benyttes til oppdrag over hele landet. Dette krever et smidig beredskapsnettverk og effektiv ...