Now showing items 1-1 of 1

    • Eliminering av ikke-verdiskapende aktiviteter. Operasjonell effektivitet i en distribusjonssentral sett i leanperspektiv 

      Waage, Linda Merethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
      SAMMENDRAG Engasjementet for lean i norsk arbeidsliv har økt de siste årene, både i privat- og offentlig sektor. Studieobjektet i denne studien er Nortura SA’s distribusjonssentral i Harstad. Nortura SA hevder at alle deres fabrikker har implementert kontinuerlig forbedring. Å arbeide med kontinuerlig forbedring handler om operasjonell effektivitet i en økonomistyringssammenheng, og lean er en ...