Now showing items 1-1 of 1

    • Optimal pris og markedsføring mot kunder 

      Wiik, Christian Alexander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-26)
      Denne studien tar for seg hvordan produsenter kan prise sine produkter optimalt, samt hvordan de kan finne den optimale reklameinnsatsen. Den tidligere forskningen på området har sett lite på hvordan produsenter kan optimalisere empirisk, noe som i hovedsak skyldes at slike analyser krever gode markedsdata. I denne oppgaven ser jeg nærmere på hvordan en mineralvannsprodusent kan optimalisere to ...