• Verdivurdering av Aker Solutions ASA 

      With, Christina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
      Tema for oppgaven er en verdivurdering av det børsnoterte selskapet Aker Solutions ASA. Formålet har vært å finne en verdi på selskapet og på bakgrunn av denne gi en anbefaling på selskapets aksje. Prosessen resulterte i en verdi på egenkapitalen på 31 489 millioner NOK og en verdi per aksje på 116,72 NOK. Dette impliserer at aksjen er underpriset i markedet da aksjekursen per 14. mai 2012 er 86,55 ...