Now showing items 1-20 of 67

  • Mikrobølgeradiometri anvendt til deteksjon av temperaturgradienter i brystvevsfantom 

   Klemetsen, Øystein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-01)
   En passiv, ikke-invasiv og ufarlig metode for detektering av brystkreft er motivasjonen for denne oppgaven. Basisen for mikrobølgeteori og radiometrisk teori er presentert. Videre presenteres grunnlaget for å kunne foreta passive målinger på brystvevsmodeller, målemetoder og forbedringsmuligheter innen mikrobølge radiometri. Vi studerer ulike forbedringsmuligheter ved å se på systemet ved Institutt ...
  • Temperaturmåling på optiske bølgeledere 

   Andreassen, Jon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   Oppgaven omhandler målemetoder og problemstillinger i forhold til temperaturmåling på optiske bølgeledere
  • Optiske bølgeledere av silisium-rik nitrid for manipulering av mikro- og nanopartikler 

   Nermo, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-01)
   Målet med denne oppgaven er å karakterisere bølgeledere av silisium-rik nitrid, SiRN, med hensyn på koblingstap, propagasjonstap, tall på modi og feltfordeling. Det skal gjøres forsøk på å redusere tapet mest mulig ved å prøve ut forskjellige måter å koble inn lys og forbedre kuttingen av bølgelederene. Det skal også gjøres forsøk på å finne tykkelse og brytningsindeks på bølgelederene ved hjelp av ...
  • Fluid-Thermal properties of electromagnetic heated water boli used in thermal treatment of superficial cancer 

   Martínez, Enrique de la Cruz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-15)
   Hyperthermia treatment (tissue heating up to 42-45 ºC) based on microwave applicators always uses a temperature controlled coupling medium consisting of deionized water. The bolus prevents blisters in the skin and acts as an impedance matching layer for the electromagnetic energy between the antenna and the treatment volume. Little is known whether practically realizable water flow-rates and other ...
  • Analysis of the dynamical behavior of the Minidusty rocket payloads, and its influence on the plasma probe measurements 

   Nácher Rodríguez, María (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-25)
   In the present master thesis the dynamical behavior of the Mini-Dusty rockets will be analyzed with the aim to obtain accurate information on the absolute coning and orientation history during the flight, and in particular around all the critical phases.
  • Motion induced electromagnetic fields in the ocean: Exploratory data analysis and signal processing 

   Eide, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   We will in this thesis analyse data from antennas located at the seafloor measuring the vertical component of the natural electric field. The internal source to electromagnetic fields in the ocean is saltwater crossing the geomagnetic field, and the main contributor to the motion induced vertical electric field is the water velocity in the East-West direction weighted by the North component of the ...
  • Information theoretic learning for pattern classification 

   Kvisle Storås, Ola (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   This thesis is a study of pattern classification based on information theoretic criteria. Information theoretic criteria are important measures based on entropy and divergence between data distributions. First, the basic concepts of pattern classification with the well known Bayes classification rule as a starting point is discussed. We discuss how the Parzen window estimator may be used to ...
  • Tidsreversert fokusering av ultralyd i sylindriske bølgeledere 

   Færsnes, Torjus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   I denne oppgaven ser vi nærmere på fenomenet tidsreversert fokusering som kan benyttes til å fokusere et signal i tid og rom. Mulighetene for tidsreversering er mange og prinsippet kan benyttes generelt ved overføring av både akustiske, elektromagnetiske og andre bølgeformer, der det er liten dempning av signalet under overføringen. I korthet går tidsreversering ut på å få en bølge som går fra et ...
  • Videoanalyse av termo-fluidale egenskaper til bolus for bruk innen hypertermisk behandling av brystkreft 

   Kvitberg, Jill-Iren Karlsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-09-15)
   Varmeterapi (hypertermi) er en ny behandlingsmetode for krefttyper som ligger overfladisk plassert i kroppen. Prinsippet består i å varme opp vev til en temperatur på 42-45 ̊C, noe som øker raten for celledød i vevet. En multilags likeformet applikator er utviklet spesielt for dette formålet. En av bestanddelene i denne applikatoren er vannbolusen. Dens hensikt er å sørge for kontrollert temperatur ...
  • Aktive antenner for ultrabredbånd-radar til deteksjon av brystkreft 

   Ryeng, Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-10-01)
   Motivasjonen for denne oppgaven er en aktiv, smertefri og ufarlig metode for deteksjon av brystkreft ved bruk av ultrabredbånd mikrobølgeradar. Montering av lavstøyforsterker direkte etter mottakerantennen har en positiv effekt på signal-til-støyforholdet i radar-systemet, og en vesentlig del av oppgaven er å måle lavstøyforsterkeren gir. Grunnleggende teori om mikrobølger, antenner, forsterkere, ...
  • Monostatisk antennearray for UWB radar 

   Andersen, Rolf (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
   Ultrabredbåndet (ultrawideband - UWB) radar brukt til deteksjon av bryst-kreft viser oppløftende resultater på grunn av dens gode romlige oppløsning og dype penetreringsdybde. Bakgrunnen for å bruke UWB-radar til dette formålet er kontrasten mellom de dielektriske egenskapene til friskt brystvev og en kreftsvulst. Noe som vil føre til relativt mye reflektert energi fra kreftsvulsten. En av utfordringene ...
  • Design, implementering og evaluering av et trådløst medisinsk radiometer basert på IEEE 802.15.4-standarden og Zigbee. 

   Johansen, Amund Kronen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-01)
   Brystkreft er den vanligste kreftformen for kvinner og overlevelsesraten er betydelig høyere ved tidlig deteksjon. De vanligste undersøkelsesmetodene (mammografi, ultralyd, MRI) er basert på aktive metoder som medfører en viss strålingsfare. Et enkelt, ikke-invasivt instrument som baserer seg på passive metoder er derfor motivasjonen for denne masteroppgaven. Oppgaven beskriver en konseptuell ...
  • Optisk resonans i mikrokuler av glass med høy brytningsindeks 

   Husabø, Bjarne Janson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-15)
   I denne oppgaven har vi sett på effekten av lys som kobles fra en bølgeleder inn i optiske mikrokuler av høyindeksglass. Vi har studert Q-faktorer, og funnet at disse er lavere for kuler omgitt av vann enn tørre kuler, men at forskjellen er mindre enn mellom individuelle kuler. Vi har observert høyere ordens resonanser i kuler med større diameter. Vi har også forsøkt å utnytte resonans til å flytte ...
  • Estimering av dempingskoeffisienter i elastiske materialer ved hjelp av bredbåndet ultralyd 

   Ali, Josoph Abuker (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-07-01)
   Dette er en eksperimentell oppgave der et bredbåndet ultralydsystem er brukt til å undersøke hvordan dempingen av ultralydbølger i elastiske materialer, avhenger av frekvensen. For å gjøre denne undersøkelsen ble det utviklet en holder i pleksiglass med en ultralydtransduser på hver side. I denne holderen kan prøver av ulike materialer lett festes og undersøkes ved at holderen plasseres i et vannbad. ...
  • Time and temperature control of a camera 

   Kristiansen, Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-07-13)
   In scientific experiments there are an increasing usage of cameras, along with other instruments, to observe parameters of physical processes. In this thesis, we will discuss how a microcontroller (ATMEL ATmega 324 PA) can be used to control the operation temperature in a camera. It will be discussed why this control of temperature can be useful for the quality of the pictures. Since this thesis is ...
  • Improved hardware stability and signal amplification in a medical microwave radiometer 

   Tobiassen, Alexander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-10-27)
   Breast cancer is one of the most frequent types of cancer in the female population today. Modern diagnostic modalities, while proven to be helpful within large scale screening programs, are inherently limited with regards to specificity and sensitivity, and use active methods for acquisition of information. A passive and non-invasive method for detection and diagnostic purposes could therefore be a ...
  • Ultrasound sensor for biomedical applications 

   Øberg, Helge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-12-15)
   Vesicoureteral reflux (VUR) is an abnormality that causes urine to flow back from the bladder to the kidneys, which may cause renal scarring and kidney damage. A non-ionizing and non-invasive VUR diagnostic technique, based on microwave hyperthermia, is under development. The possibility for improved hyperthermia efficiency and patient safety through implementation of ultrasound transducers is the ...
  • Semi-supervised Classification using Kernel Entropy Component Analysis and the LASSO. 

   Myhre, Jonas Nordhaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-12-15)
   In this thesis we present a new semi-supervised classification technique based on the Kernel Entropy Component Analysis (KECA) transformation and the least absolute shrinkage selection operator (LASSO). The latter is a constrained version of the least squares classifier. Traditional supervised classification techniques only use a limited set of labeled data to train the classifier, thus leaving ...
  • Mean shift spectral clustering using kernel entropy component analysis 

   Agersborg, Jørgen Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Clustering is an unsupervised pattern recognition technique for finding natural groups in data, whether it is a grouping of web pages found by a search engine or segmenting satellite images into different types of ground cover. There exists a variety of different ways to perform clustering ranging from heuristics rules designed for a specific dataset to general procedures which can be applied to all ...
  • Information theoretic learning with K nearest neighbors : a new clustering algorithm 

   Vikjord, Vidar Vangen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   The machine learning field based on information theory has received a lot of attention in recent years. Through kernel estimation of the probability density functions, methods developed with information theoretic measures are able to use all the statistical information available in the data, not just a finite number of moments. However, by using kernel estimation, the methods are dependent on choosing ...