Now showing items 271-282 of 282

  • Validity, reliability and Norwegian adaptation of the Stroke-Specific Quality of Life (SS-QOL) scale 

   Pedersen, Synne Garder; Heiberg, Guri Anita; Feldbæk Nielsen, Jørgen; Friborg, Oddgeir; Holm Stabel, Henriette; Anke, Audny; Arntzen, Cathrine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-01-08)
   <p><i>Background</i>: There is a paucity of stroke-specific instruments to assess health-related quality of life in the Norwegian language. The objective was to examine the validity and reliability of a Norwegian version of the 12-domain Stroke-Specific Quality of Life scale.</p> <p><i>Methods</i>: A total of 125 stroke survivors were prospectively recruited. Questionnaires were administered at ...
  • Variations in physiotherapy practices across reablement settings 

   Eliassen, Marianne; Moe, Siri; Henriksen, Nils Oddbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-06)
   <i>Background</i>: Reablement aims to improve the self-dependence of people with or at risk of functional decline. Physiotherapists (PTs) are responsible for assessments, developing interventions and supervising home trainers (HTs), who mostly conduct the reablement training. The content of reablement practice is not clearly described. This study explores how physiotherapy practice is performed in ...
  • Veiledning i tverrfaglige studentgrupper : fokus på veilederrollen i Felles innholdsdel for helsefagstudenter ved Høgskolen i Tromsø 

   Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild (Research report; Forskningsrapport, 2006)
   Samarbeid i helsetjenesten var tittelen på Fellesundervisningen for første års helsefagstudenter tilknyttet bachelorstudiene; sykepleie, bioingeniør, ergoterapeut, tannpleie, fysioterapeut og radiograf ved Høgskolen i Tromsø i 2004. Med fokus på veilederrollen og aktiviteten i de tverrfaglige studentgruppene, var vi til stede som observatører i 24 gruppemøter og ved to muntlige eksamener. Sammen ...
  • Vi går inn i det private rommet til pasienten : Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid 

   Svelstad, Anne Evju; Klette, Gøril Salomonsen; Kasen, Anne; Bondas, Terese (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
   Nurses experiences of health promotion with patients in somatic outpatient clinics The aim is to describe and understand nurses’ experiences of health promotion with patients, who have been recommended to change their lifestyles when cared for in outpatient clinics. Semi-structured in-depth interviews were carried out with a sample of 7 nurses, who cared for patients, suffering from diabetes, ...
  • Vitenskapsteoretiske aspekter og etiske vurderinger i en undersøkelsessituasjon 

   Egestad, Helen (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2006)
  • What is important in the surroundings in order to extend the healthy life periode? A regional study of 19 older woman in a northern part of Norway 

   Minde, Gunn-Tove; Sæterstrand, Torill (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2013)
   Introduction: Participating in a community with other retired individuals to increase life quality can be possible for the older persons. Cultural and ethnical background is important for their social identity. Objective:To identify what the informants think is important in their surroundings in order to extend their healthy life period. Study design: A structured questionnaire developed by the ...
  • What is the impact of underweight on self-reported health trajectories and mortality rates: a cohort study 

   Lorem, Geir F; Schirmer, Henrik; Emaus, Nina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-10-02)
   Background: Utilizing a cohort study design combining a survey approach with repeated physical examinations, we examined the independent effects of BMI on mortality and self-reported health (SRH) and whether these independent effects change as people grow older. <br>Methods: The Tromsø Study consists of six surveys conducted in the municipality of Tromsø, Norway, with large representative ...
  • 'When the saints go marching in': constructions of senior volunteering in Norwegian government white papers, and in Norwegian senior volunteers’ and health-care professionals’ stories 

   Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-02-27)
   This study explores policy makers’, health-care professionals’ and senior volunteers’ perceptions of senior volunteers. Two Norwegian government white papers regarding older adult care and welfare services, which were published over a period of 19 years, were selected for close examination. Furthermore, focus group interviews with a purposeful sample of five senior volunteers and 15 health-care ...
  • Yngre og eldre brukere av hjemmetjenesten - ulike behov eller forskjellsbehandling. Flerfaglig praksis i et interaksjonsteoretisk perspektiv 

   Hamran, Torunn; Moe, Siri (Research report; Forskningsrapport, 2012)
   Bakgrunn for dette prosjektet er den store veksten i yngre brukere av kommunale pleie- og omsorgstjenester og at eldre brukere, selv om de er flest, får en stadig mindre andel av ressursene. Ulikheter i tjenestetilbudet til yngre og eldre brukere er allerede godt kartlagt. Et sentralt spørsmål i denne undersøkelsen er synet på hva som er nødvendig og hva som er verdig omsorg, og om det er grunnlag ...
  • Yrkesmotivasjon og arbeidsglede i helsereformenes tid 

   Breivik, Elisabet; Obstfelder, Aud (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Helsesektoren er preget av organisatoriske endringer og knappe ressurser. Dette kan medvirke til redusert yrkesmotivasjon og arbeidsglede blant sykepleiere. Artikkelen bygger på en kvalitativ studie utført som del av et mastergradstudium i helsefag. Hensikten var å undersøke forhold som førte til trivsel, arbeidsglede og motivasjon i arbeidet. Fem sykepleiere som har vært ansatt på samme sykehusavdeling ...
  • Zigøinerplagen 

   Gjesvik, Kalle (Chronicle; Kronikk, 2013)
  • "Æ har nokka å fortell" : å arbeide med studentenes egne yrkesfortellinger 

   Knudsen, Liv-Berit (Book; Bok, 2001-06)
   Denne rapporten handler om hvordan studenter og yrkesutøvere kan arbeide med sykepleiefaget ved å bruke egne "yrkesfortellinger". Rapporten belyser hvordan arbeidsformen er brukt ved Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, Videreutdanningen i eldreomsorg, og mine erfaringer og refleksjoner relatert til dette. Arbeidsformen kan også ha relevans for andre yrkesfaglige utdanninger. I rapporten ...