Now showing items 276-282 of 282

  • What is important in the surroundings in order to extend the healthy life periode? A regional study of 19 older woman in a northern part of Norway 

   Minde, Gunn-Tove; Sæterstrand, Torill (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2013)
   Introduction: Participating in a community with other retired individuals to increase life quality can be possible for the older persons. Cultural and ethnical background is important for their social identity. Objective:To identify what the informants think is important in their surroundings in order to extend their healthy life period. Study design: A structured questionnaire developed by the ...
  • What is the impact of underweight on self-reported health trajectories and mortality rates: a cohort study 

   Lorem, Geir F; Schirmer, Henrik; Emaus, Nina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-10-02)
   Background: Utilizing a cohort study design combining a survey approach with repeated physical examinations, we examined the independent effects of BMI on mortality and self-reported health (SRH) and whether these independent effects change as people grow older. <br>Methods: The Tromsø Study consists of six surveys conducted in the municipality of Tromsø, Norway, with large representative ...
  • 'When the saints go marching in': constructions of senior volunteering in Norwegian government white papers, and in Norwegian senior volunteers’ and health-care professionals’ stories 

   Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-02-27)
   This study explores policy makers’, health-care professionals’ and senior volunteers’ perceptions of senior volunteers. Two Norwegian government white papers regarding older adult care and welfare services, which were published over a period of 19 years, were selected for close examination. Furthermore, focus group interviews with a purposeful sample of five senior volunteers and 15 health-care ...
  • Yngre og eldre brukere av hjemmetjenesten - ulike behov eller forskjellsbehandling. Flerfaglig praksis i et interaksjonsteoretisk perspektiv 

   Hamran, Torunn; Moe, Siri (Research report; Forskningsrapport, 2012)
   Bakgrunn for dette prosjektet er den store veksten i yngre brukere av kommunale pleie- og omsorgstjenester og at eldre brukere, selv om de er flest, får en stadig mindre andel av ressursene. Ulikheter i tjenestetilbudet til yngre og eldre brukere er allerede godt kartlagt. Et sentralt spørsmål i denne undersøkelsen er synet på hva som er nødvendig og hva som er verdig omsorg, og om det er grunnlag ...
  • Yrkesmotivasjon og arbeidsglede i helsereformenes tid 

   Breivik, Elisabet; Obstfelder, Aud (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Helsesektoren er preget av organisatoriske endringer og knappe ressurser. Dette kan medvirke til redusert yrkesmotivasjon og arbeidsglede blant sykepleiere. Artikkelen bygger på en kvalitativ studie utført som del av et mastergradstudium i helsefag. Hensikten var å undersøke forhold som førte til trivsel, arbeidsglede og motivasjon i arbeidet. Fem sykepleiere som har vært ansatt på samme sykehusavdeling ...
  • Zigøinerplagen 

   Gjesvik, Kalle (Chronicle; Kronikk, 2013)
  • "Æ har nokka å fortell" : å arbeide med studentenes egne yrkesfortellinger 

   Knudsen, Liv-Berit (Book; Bok, 2001-06)
   Denne rapporten handler om hvordan studenter og yrkesutøvere kan arbeide med sykepleiefaget ved å bruke egne "yrkesfortellinger". Rapporten belyser hvordan arbeidsformen er brukt ved Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, Videreutdanningen i eldreomsorg, og mine erfaringer og refleksjoner relatert til dette. Arbeidsformen kan også ha relevans for andre yrkesfaglige utdanninger. I rapporten ...