Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWæraas, Arild
dc.contributor.authorØrslien, Odd Egil
dc.contributor.authorPettersen, Ronny Balto
dc.date.accessioned2009-12-17T12:32:27Z
dc.date.available2009-12-17T12:32:27Z
dc.date.issued2009-11-17
dc.description.abstractDenne masteroppgaven fokuser på begrepet organisatorisk identitet, og hvordan forståelsen og bevisstheten rundt dette kan påvirke en organisasjons evne til å bygge opp og vedlikeholde et godt omdømme. Oppgaven tar utgangspunkt i Balmer og Greysers multidisiplinære perspektiv på organisatorisk identitet, hvor de peker på at en organisasjons identitet kan være representert ved flere forskjellige identitetstyper. De hevder videre at stor grad av samsvar mellom disse vil være en styrke for organisasjoner. Oppgaven tar også utgangspunkt i Fombrun og van Riels teori ”The Roots of Fame”, hvor de hevder at organisasjoner med godt omdømme skiller seg ut ved at de er synlige, distinkte, autentiske, transparente og konsistente. Oppgaven baserer seg på en gap-analyse, hvor vi har gjennomført en undersøkelse av Krigsskolens identitet sett opp mot de nevnte teoriene. Oppgavens problemstilling er todelt: 1) Er det et gap mellom Krigsskolens ulike identitetstyper? 2) I hvilken grad vil eventuelle gap mellom de ulike identitetstypene innvirke på muligheten til å være synlig, distinkt og autentisk? Vår undersøkelse er basert på en kombinasjon av kvalitativ og kvantitative design, herunder en dokumentstudie i tillegg til surveydesign. Vår analyse av Krigsskolens kommuniserte identitet er basert på en dokumentstudie med utgangspunkt i skolens hjemmeside og studiehåndbok, mens analysene av den faktiske og den oppfattete identiteten er basert på spørreundersøkelser vi har gjennomført opp mot skolens ansatte og elever (faktisk identitet) og potensielle søkere (oppfattet identitet). Våre funn tyder på at det er en sammenheng mellom de to teoriene vi har brukt som rammeverk for oppgaven. Der det er tydelig samsvar mellom identitetstypene, har vi samtidig sett at organisasjonens identitet fremstår som synlig, distinkt og/eller autentisk. Gap mellom identitetstypene viser samtidig at organisasjonens synlighet, distinkthet og/eller autentisitet fort kan bli svekket, og derved gi noen utfordringer i forhold til å bygge eller vedlikeholde et godt omdømme. Oppgaven understøtter dermed både ”The Roots of Fame” og det multidisiplinære perspektivet, og viser samtidig at en sammenstilling av disse to teoriene kan være en interessant måte å analysere en organisasjons identitet og evne til å bygge eller vedlikeholde sitt omdømme.en
dc.format.extent566362 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2329
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2079
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectMerkevarebyggingen
dc.subjectKrigsskolenen
dc.subject"The Roots of Fame"en
dc.subjectOrganisasjonsidentiteten
dc.subjectOmdømmeen
dc.subjectMerkevareen
dc.subjectOmdømmebyggingen
dc.subjectMultidisiplinært perspektiv på identiteten
dc.subjectOrganisatorisk identiteten
dc.titleKrigsskolens identitet : en studie om organisatorisk identitet og omdømmebyggingen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel