Now showing items 1-1 of 1

    • Valg av innovasjonsoppdrag på bakgrunn av strategiske prosesser : med utgangspunkt i telemedisinindustrien 

      Ahlkvist, Christina Elaine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
      I studier av strategi er det forsket på sammenhengen mellom strategi og innovasjon. De to begrepene henger tett sammen fordi det handler om hvordan strategisk styring kan tilrettelegge for innovasjon. Endrede økonomiske situasjoner øker behov for en retning i organisasjoner fordi det oppstår knapphet på ressurser. Fokuset i studien ses i sammenheng med strategi og innovasjon og er utvidet til å ...