Now showing items 1-1 of 1

    • Entreprenørstudentens rolle i akademisk entreprenørskap – en litteraturstudie 

      Bang, Kent Ove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
      Akademisk entreprenørskap handler om kommersialisering av forskningsbaserte innovasjoner som har opphav fra akademia. Slike kommersialiseringsprosesser kan resultere i bedriftsetableringer med stort vekstpotensial og dermed også store regionale ringvirkninger. I mange tilfeller fungerer dessverre ikke disse kommersialiseringsprosessene optimalt og det kan i verste fall bety at kommersialiseringsprosessen ...