Now showing items 1-1 of 1

    • Shoppingmotivasjon. Hva motiverer unge voksne til å shoppe i fysiske butikker og nettbutikker? 

      Benjaminsen, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
      Formålet med oppgaven var å forstå hva som motiverer unge voksne til å shoppe og få innsikt i hva som motiverer dem til å shoppe i fysiske butikker versus nettbutikker. Oppgaven bygger på en deduktiv og eksplorerende strategi, og datainnsamlingen ble gjennomført ved bruk av kvalitativ metode. Det ble utført to fokusgruppeintervjuer med tilsammen 12 deltakere. Intervjuene ble analysert basert på ...