Now showing items 1-1 of 1

    • Forretningsmodellutvikling på destinasjonsnivå. En teknikk for å løse sesongutfordringer? 

      Berg, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
      Reiselivsnæringen i Nord-Norge har hatt en sterk vekst de siste årene. Likevel opplever næringen utfordringer med å tiltrekke seg turister gjennom hele året. Sesongutfordringer står med dette sentralt. En mulig måte og møte disse utfordringene på er å skape nye verdiforslag og innovasjonspotensialer som tiltrekker turister året rundt. For å kunne legge til rette for idégenerering må kreativitet, som ...