Now showing items 1-1 of 1

    • Våt i havet, tørr på land – middagsmat til alle mann. En forbrukerstudie av utvannet tørrfisk som middagsrett. 

      Gotliebsen, Melissa; Birkestrand, Cato Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
      Utvannet tørrfisk er et relativt nytt produkt for norske forbrukere. Mens forbrukere synes å prøve dette produktet i restauranter, har omsetningen gjennom dagligvarehandelen gått saktere. Målet med studien har vært å oppnå en dypere forståelse av hvilke forventninger forbrukere har til å prøve utvannet tørrfisk i sin egen hjemmesituasjon, samt hvilke erfaringer de gjør seg etter å ha konsumert det. ...