Now showing items 1-1 of 1

    • Vaners betydning for valg av middagsmat 

      Bjerke, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
      Oppgavens første spørsmål ”Er vane et entydig begrep, eller står vi ovenfor flere typer av vaner?” er hovedfokus for oppgaven, altså hvorvidt ulike årsaker kan føre til ulike vanetyper, med ulike utfall. Middagen ble valgt for å studere vaner, siden den repeteres daglig og i stabile rammer med en viss grad av variasjon (Khare & Inman, 2006). Problemstillingens andre del, ”i hvilken grad blir ...