Now showing items 1-1 of 1

    • Lean-metodikkens betydning for kunnskapsutvikling på UNN 

      Henriksen, Vegar H.; Edvardsen, Snorre H. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
      Temaet for studien er kunnskapsutvikling på UNN, og hvordan de ansatte mener at dette er blitt påvirket gjennom implementeringen av lean-metodikken. Det som gjør kunnskapsaspektet interessant i relasjon til lean, er at det reiser en rekke spørsmål med tanke på den kunnskapen som ansatte besitter, og hva som skjer med kunnskapen når det skapes nye rutiner og standardiseringer. Vi har tatt utgangspunkt ...