Now showing items 1-1 of 1

    • Sammenhengen mellom menneskelig personlighet og merkepersonlighet 

      Elvevold, Tonje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
      Temaet for denne oppgaven er menneskelig personlighet og merkepersonlighet, og sammenhengen mellom disse. Tidligere studier på temaet har vært kvantitative, og konkludert med at det eksisterer en sammenheng mellom de to begrepene. Formålet med oppgaven er å gå i dybden på denne sammenhengen, og forstå hvordan den eksisterer. Sentralt for en slik forståelse er ulike faktorer som påvirker og blir ...