Now showing items 1-1 of 1

    • Bare en brikke i et statlig puslespill? Sammenslåing av fylkesmannsembeter - de ansattes stemme. 

      Eriksen, Kristin Fjellheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
      Den siste tiden har det skjedd store endringer i fylkesstrukturen i Norge, der flere fylker har blitt slått sammen, og flere skal slås sammen på sikt. Temaet for oppgaven vil derfor være ivaretakelse av de ansatte gjennom en sammenslåingsprosess av fylkesmannsembeter, med utgangspunkt i Nord- og Sør-Trøndelag. I studien ble det tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: ”Hvordan ble de ansatte ...