Now showing items 1-1 of 1

    • Bohemian graduates og arbeidsmarkedet. En kvalitativ studie av forlagsbransjen i Norge 

      Fløyli, Terje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
      I England er begrepet kreativitet blitt et politisk verktøy. Det kan se ut som det også i Norge er ført en politikk de siste årene som forfekter et syn om at kreative yrker bidrar til selvrealisering og økonomisk vekst. Flere høyskoler og universiteter slik som BI (Norwegian Business School), Westerdals (Oslo School of Arts, Communication and Technology) og Handelshøgskolen (Norges arktiske universitet) ...