Now showing items 1-1 of 1

    • En SMB i krise. Hvordan sikre en suksessfull endringsprosess gjennom involvering av de interne interessentene? 

      Forøy, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-22)
      Denne masteroppgaven har studert hvordan en SMB har involvert de viktigste interessentene i en markedsmessig svært utfordrende tid. Problemformuleringen er: Hvordan involveres de mest sentrale interne interessentene når en SMB er i krise? Ved å se på hvordan de har utøvd kriseledelse, kommunikasjon og ansattes medvirkning er problemstillingen forsøkt besvart. Det vises i oppgaven til manglende ...