Now showing items 21-40 of 56

  • Basic rhythm exercises for pick style guitar. 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2012)
   The fundamental structure this method is built around, is dividing all rhythms into groups of 2, 3 and 4. This means thinking eight notes, triplets and sixteenth notes. The idea is to get used to thinking the basic subdivisions of grooves in popular, western music styles. This theory is no stranger to drummers and hopefully, you will reconsider your attitude towards rhythm guitar as ...
  • Intervallic guitar. String skipping exercises Vol.1 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2012)
  • Arpeggioøvelser for gitar. Akkordbrytninger spilt over seks strenger 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2012)
  • Gitarkompbok 5 - Bossa Nova for fingerspillsgitar 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2012)
   Hvordan komper man Bossa Nova? Hva kjennetegner denne musikken og hvilke kompfigurer er det vanlig å bruke? Dette og andre temaer tas opp og forklares i denne boken. Boken er ment for deg som ønsker å lære mer om ulike måter å kompe på.<p> Ved hjelp av melodieksempler gjennomgås ulike typer komp med fingerspillsteknikk. Grunnprinsippet er at gitaren alene skal kunne låte som et fullverdig komp. ...
  • Det musikkpedagogiske prosjektet Takt & Tone som praksisfellesskap Kompetanseutvikling og deltakerbaner 

   Isaksen, Bjarne; Blix, Hilde Synnøve (Research report; Forskningsrapport, 2013)
   Rapporten presenterer en kvalitativ studie av et musikkpedagogisk prosjekt i en norsk kommune. Prosjektet hadde som mål å gi elever og lærere i kommunen bedre forhold for læring og undervisning, blant annet ved å gi utvalgte skoler bandinstrumenter, og å gi muligheten til å utvikle kompetanse i undervisning i rytmiske musikksjangre. Målet med den foreliggende studien var å se på problemstillinger ...
  • Basic rhythm exercises for pick style guitar 2. 5/8 & 7/8. 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2015)
  • Trompetkonsert med teatralt tilsnitt – Muligheter og utfordringer i en interaktiv konsertforestilling for barnehagebarn 

   Liset, Marte (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2016)
   Artikkelen tar utgangspunkt i den interaktive konsertforestillingen Trompetkonserten, en teatral konsert utviklet for barn i alderen 3-6 år. Oppmerksomheten rettes mot de interaktive delene av konserten. Det gjøres først rede for hvordan interaktive aspekter kommer til syne i konsertforestillingen som helhet. Deretter fokuseres det på ett konkret eksempel for å undersøke hvilke muligheter og ...
  • Beck's Song Reader: An Unbound Music Book 

   Maxwell, Kate (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   The pop/alternative musician Beck created a stir in the music world when he released his 2012 “album” Song Reader as a book compilation of individual pieces of sheet music. This included a guide to reading music notation, together with an introduction describing the work’s intentions and inviting readers to perform their own versions of the songs. Two years later, a recording of the songs interpreted ...
  • Gitaretyder - etyder for plekteranslag og fingerspill nivå 3-5 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Others; Andre, 2016)
  • Mixing It Up: The Place of the Arts in Multidisciplinary Contexts 

   Maxwell, Kate (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017)
   In this era of change, when the placement of the arts is coming under scrutiny at local, national, and international levels, the time seems right to explore the role of the artist (broadly understood) in multidisciplinary contexts. What can we offer, what can others offer us, and how can such partnerships succeed?
  • The construction of new scientific norms for solving grand challenges: Reflections from the Norwegian Idélab research programme 

   Maxwell, Kate; Benneworth, Paul (Working paper; Arbeidsnotat, 2017)
   There is an increasing recognition that there are a class of problems which society must solve urgently in the 21st century if humanity is to survive into the 22nd, the so-called Grand Challenges. Science policy makers have been active in recognising these challenges and the attendant need to develop new multidisciplinary ways of working. But embracing multidisciplinarity is not a straightforward ...
  • Maze Decadence 

   Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
  • Olé Guapa by A. Malando 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Others; Andre, 2018)
  • Ferdinando Carulli - samlede verker for to gitarer - bind 1 

   Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
   <p><i>Introduction</i>: Carulli skrev over fire hundre verk for gitar. Derav ca. hundre- og femti soloverker, sytti duetter ( to gitarer), femti for gitar/ fløyte-fiolin, førti for gitar/piano, tjue trioer, seks for gitar/sang, tre gitarkonserter og to for tre gitarer.</p> <p>Verkene for to gitarer spenner fra enkle metodiske duetter for nybegynnere til store konsertstykker. Nå presenteres alle ...
  • The Lost World - score 

   Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
  • Staur og Hesjestaur for fløyte og gitar 

   Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
  • Navigare est necesse for alto flute & guitar 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Others; Andre, 2018)
  • The construction of new scientific norms for solving Grand Challenges 

   Maxwell, Kate; Benneworth, Paul (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-01)
   There is an increasing recognition that there is a class of problems that society must solve urgently in the twenty-first century if humanity is to survive into the twentysecond century—the so-called ‘Grand Challenges’. Science policymakers have been active in recognising these challenges and the attendant need to develop new multidisciplinary ways of working. But embracing multidisciplinarity ...
  • Fra hjerte til hjerte – Norsk-russisk samarbeid i drama- og teaterutdanning 

   Eriksen, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
   Artikkelen er basert på erfaringer fra et treårig samarbeidsprosjekt mellom et norsk og et russisk universitets drama og teaterutdanninger. Prosjektet hadde som et sentralt mål å øke kvaliteten på drama og teateropplæring for å kunne utvikle optimale ferdigheter som trengs for å bli en profesjonell teaterpraktiker i dagens Russland og Norge. Det fokuserte spesielt på møtet mellom tradisjon og nye ...
  • Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning 

   Tollefsen, Maria Medby; Blix, Hilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
   Artikkelens tema er bruk av digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning, og den fokuserer på hvorvidt og på hvilke måter slike læringsressurser kan brukes for å fremme kreativitet, kritisk refeksjon og selvstendig tenking. Artikkelen åpner med noen betraktninger rundt den økende bruken av digitalt lærestoff i høyere utdanning generelt, og i høyere musikkutdanning spesielt. Deretter redegjøres ...