Now showing items 1-20 of 91

  • Gitarkompbok 1. Populærmusikk for fingerspillsgitar 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2001)
   Hvordan komper man rock? Hva kjennetegner en popmelodi og hvilke kompfigurer kan man bruke? Dette og andre temaer tas opp og forklares i denne boken. Boken er ment for deg som ønsker å lære mer om ulike måter å kompe på.<br> Ved hjelp av kjente melodieksempler gjennomgås ulike typer komp med fingerspillsteknikk. Boken er delt inn i åtte kapitler som omhandler stilarter i ulike moderne populærgenrer. ...
  • Pietro Frosino for two guitars, vol. 1 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2002)
   Pietro Frosino for two guitars volume 1
  • Gitarkompbok 2 : latinamerikansk musikk for fingerspillsgitar 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2002)
  • Daglige oppvarmingsøvelser for klarinett 

   Stødle, Håkon (Book; Bok, 2002-09)
  • Pietro Frosini for two guitars, vol. 2 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2003)
  • Gitarkompbok 3. Populærmusikk 1900-1949 for fingerspillsgitar 

   Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2003)
   Hvordan komper man musikk fra første halvdel av forrige århundre? Hva kjennetegner denne musikken og hvilke kompfigurer kan man bruke? Dette og andre temaer tas opp og forklares i denne boken. Boken er ment for deg som ønsker å lære mer om ulike måter å kompe på. <br> Ved hjelp av melodieksempler gjennomgås ulike typer komp med fingerspillsteknikk. Boken er delt inn i fem kapitler som omhandler ...
  • Gitarkompbok 4. Standardjazz for fingerspillsgitar 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2003)
   Hvordan komper man standardjazz? Hva kjennetegner denne musikken, og hvilke kompfigurer er det vanlig å bruke? Dette og andre temaer tas opp og forklares i denne boken. Boken er ment for deg som ønsker å lære mer om ulike måter å kompe på. <br> Ved hjelp av melodieksempler gjennomgås ulike typer komp med fingerspillsteknikk. Boken er delt inn i ni kapitler som omhand- ler komp av standardjazz. ...
  • Gitarkompbok 0. Gitarkomp for nybegynnere 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2004)
   Denne boken er ment for deg som vil lære ulike måter å kompe på. På en enkel og oversiktelig måte gir boken innblikk i hvordan et enkelt komp bygges opp og utføres. Ved hjelp av melodieksempler gjennomgås ulike typer komp med fingerspill og plekterteknikk. <br> Boken er delt inn i tre kapitler som omhandler komp av velkjente populærmelodier, barnesanger og viser. Alle melodiene er skrevet ...
  • L. Fanicelli: Acquarelli Cubani for two classical guitars 

   Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2004)
  • Notelesing, hva slags lesing er det? : didaktiske betraktninger rundt hørelærefaget - sett i lysav språkopplæringsteorier 

   Blix, Hilde (Book; Bok, 2004-03)
   Denne boka er et forsøk på å se et av musikkundervisningens støttefag, hørelære, fra noen nye synsvinkler. Jeg har søkt å finne svar på spørsmål som dreier seg om hvordan vi leser noter, og hvorfor vi bruker gitte metoder i hørelærefaget for å trene opp et godt gehør. Hvorfor er det så viktig å synge? Hvordan leser vi egentlig noter? Kan teorier om språkopplæring gi oss noen svar på slike spørsmål? ...
  • Danzas Espanolas, No. 1 og 10 (for two classical guitars) 

   Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2005)
  • Danzas Españolas No. 5 "Andaluza" for two classical guitars 

   Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2005)
   Transcribed & arranged by Tore Morten Andreassen & Karsten Andersen
  • Moira for flute & guitar. Keres, Moerae, Thanatos. 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2005)
  • Danzas españolas : no. 3 "Fandango", no. 4 "Villanesca" : for two classical guitars 

   Granados, Enrique; Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2005)
  • Gitaretyder : etyder for plekterspill og fingerspill : nivå 1-2 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2006)
   Heftet inneholder en samling gitaretyder som er tilrettelagt for gitarstudenter på konservatorienivå. Etydene skal gi innblikk i gitartekniske problemstillinger for både plekteranslag og fingerspill. Formålet er å skape en felles teknisk plattform for alle gitarister.
  • Pietro Deiro for two guitars, vol.1 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2006)
  • Spices for flute & guitar 

   Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2006)
  • Hva slags forståelse behøver en noteleser? 

   Blix, Hilde (Research report; Forskningsrapport, 2006)
   I denne artikkelen drøftes spørsmål som: Hva slags forståelse behøver en noteleser, og i hvor stor grad bruker vi meningsaspektet som støtte til lesing av musikk?
  • Tekniske øvelser for gitar 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2008)
   Denne teknikkboken er ment som en basisbok som skal skape et felles grunnlag for gitarteknikk enten de spiller med plekter- og/eller fingerspill.
  • Prima vista. Melodilesing 

   Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2008)
   Denne boken er pensum i faget tverrfaglig gitar. Målgruppen er konservatoriestudenter med hovedinstrument gitar (rytmisk/klassisk). Temaet for boken er elementær melodilesing og er den første i en serie med bøker som omhandler temaet prima vista.