Now showing items 1-20 of 44

  • Arpeggioøvelser for gitar. Akkordbrytninger spilt over seks strenger 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2012)
  • Balansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge 

   Blix, Hilde; Mittner, Lilli (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-28)
   Til tross for at like mange kvinner og menn uteksamineres fra de utøvende musikkutdanningene i Norge, er toppstillingsnivået fortsatt dominert av menn. Selv om forskning på likestilling viser at lederforankring er avgjørende for endring av kjønnsubalansen i en organisasjon, er det til nå få studier som undersøker holdninger til kjønnsubalanse og likestillingstiltak blant ledere i akademia. Denne ...
  • Basic rhythm exercises for pick style guitar 2. 5/8 & 7/8. 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2015)
  • Basic rhythm exercises for pick style guitar. 

   Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2012)
   The fundamental structure this method is built around, is dividing all rhythms into groups of 2, 3 and 4. This means thinking eight notes, triplets and sixteenth notes. The idea is to get used to thinking the basic subdivisions of grooves in popular, western music styles. This theory is no stranger to drummers and hopefully, you will reconsider your attitude towards rhythm guitar as ...
  • Beck's Song Reader: An Unbound Music Book 

   Maxwell, Kate (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   The pop/alternative musician Beck created a stir in the music world when he released his 2012 “album” Song Reader as a book compilation of individual pieces of sheet music. This included a guide to reading music notation, together with an introduction describing the work’s intentions and inviting readers to perform their own versions of the songs. Two years later, a recording of the songs interpreted ...
  • Boals bildeteater som kroppslig utforskende refleksjon. En studie med næringslivsledere som forskningsdeltakere. 

   Wilhelmsen, Linda (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
   Artikkelen retter fokus på en fysisk teaterforms bidrag til kunnskapsproduksjon. Augusto Boals bildeteater er en dramafaglig arbeidsform og teaterform, som er inspirert av Paolo Freires kritiske pedagogikk med bruk av utforskende og kritisk refleksjon. Betydningen av denne kroppslige tilnærmingen og den kritiske refleksjonen undersøkes i denne studien. Det empiriske utgangspunktet for studien ...
  • The construction of new scientific norms for solving grand challenges: Reflections from the Norwegian Idélab research programme 

   Maxwell, Kate; Benneworth, Paul (Working paper; Arbeidsnotat, 2017)
   There is an increasing recognition that there are a class of problems which society must solve urgently in the 21st century if humanity is to survive into the 22nd, the so-called Grand Challenges. Science policy makers have been active in recognising these challenges and the attendant need to develop new multidisciplinary ways of working. But embracing multidisciplinarity is not a straightforward ...
  • Daglige oppvarmingsøvelser for klarinett 

   Stødle, Håkon (Book; Bok, 2002-09)
  • Danzas Espanolas, No. 1 og 10 (for two classical guitars) 

   Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Book; Bok, 2005)
  • Danzas españolas : no. 3 "Fandango", no. 4 "Villanesca" : for two classical guitars 

   Granados, Enrique; Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2005)
  • Danzas Españolas No. 5 "Andaluza" for two classical guitars 

   Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2005)
   Transcribed & arranged by Tore Morten Andreassen & Karsten Andersen
  • Det musikkpedagogiske prosjektet Takt & Tone som praksisfellesskap Kompetanseutvikling og deltakerbaner 

   Isaksen, Bjarne; Blix, Hilde Synnøve (Research report; Forskningsrapport, 2013)
   Rapporten presenterer en kvalitativ studie av et musikkpedagogisk prosjekt i en norsk kommune. Prosjektet hadde som mål å gi elever og lærere i kommunen bedre forhold for læring og undervisning, blant annet ved å gi utvalgte skoler bandinstrumenter, og å gi muligheten til å utvikle kompetanse i undervisning i rytmiske musikksjangre. Målet med den foreliggende studien var å se på problemstillinger ...
  • Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning 

   Tollefsen, Maria Medby; Blix, Hilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
   Artikkelens tema er bruk av digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning, og den fokuserer på hvorvidt og på hvilke måter slike læringsressurser kan brukes for å fremme kreativitet, kritisk refeksjon og selvstendig tenking. Artikkelen åpner med noen betraktninger rundt den økende bruken av digitalt lærestoff i høyere utdanning generelt, og i høyere musikkutdanning spesielt. Deretter redegjøres ...
  • Ferdinando Carulli - samlede verker for to gitarer - bind 1 

   Andersen, Karsten; Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
   <p><i>Introduction</i>: Carulli skrev over fire hundre verk for gitar. Derav ca. hundre- og femti soloverker, sytti duetter ( to gitarer), femti for gitar/ fløyte-fiolin, førti for gitar/piano, tjue trioer, seks for gitar/sang, tre gitarkonserter og to for tre gitarer.</p> <p>Verkene for to gitarer spenner fra enkle metodiske duetter for nybegynnere til store konsertstykker. Nå presenteres alle ...
  • Fra hjerte til hjerte – Norsk-russisk samarbeid i drama- og teaterutdanning 

   Eriksen, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
   Artikkelen er basert på erfaringer fra et treårig samarbeidsprosjekt mellom et norsk og et russisk universitets drama og teaterutdanninger. Prosjektet hadde som et sentralt mål å øke kvaliteten på drama og teateropplæring for å kunne utvikle optimale ferdigheter som trengs for å bli en profesjonell teaterpraktiker i dagens Russland og Norge. Det fokuserte spesielt på møtet mellom tradisjon og nye ...
  • Gitaretyder - etyder for plekteranslag og fingerspill nivå 3-5 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Others; Andre, 2016)
  • Gitaretyder : etyder for plekterspill og fingerspill : nivå 1-2 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2006)
   Heftet inneholder en samling gitaretyder som er tilrettelagt for gitarstudenter på konservatorienivå. Etydene skal gi innblikk i gitartekniske problemstillinger for både plekteranslag og fingerspill. Formålet er å skape en felles teknisk plattform for alle gitarister.
  • Gitarkompbok 0. Gitarkomp for nybegynnere 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2004)
   Denne boken er ment for deg som vil lære ulike måter å kompe på. På en enkel og oversiktelig måte gir boken innblikk i hvordan et enkelt komp bygges opp og utføres. Ved hjelp av melodieksempler gjennomgås ulike typer komp med fingerspill og plekterteknikk. <br> Boken er delt inn i tre kapitler som omhandler komp av velkjente populærmelodier, barnesanger og viser. Alle melodiene er skrevet ...
  • Gitarkompbok 1. Populærmusikk for fingerspillsgitar 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2001)
   Hvordan komper man rock? Hva kjennetegner en popmelodi og hvilke kompfigurer kan man bruke? Dette og andre temaer tas opp og forklares i denne boken. Boken er ment for deg som ønsker å lære mer om ulike måter å kompe på.<br> Ved hjelp av kjente melodieksempler gjennomgås ulike typer komp med fingerspillsteknikk. Boken er delt inn i åtte kapitler som omhandler stilarter i ulike moderne populærgenrer. ...
  • Gitarkompbok 2 : latinamerikansk musikk for fingerspillsgitar 

   Andreassen, Tore Morten; Andersen, Karsten (Book; Bok, 2002)