Now showing items 1-1 of 1

    • Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon 

      Underthun, Anders; Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-04)
      I denne artikkelen undersøker vi om regionale innovasjonsnettverksorganisasjoner (RINOer) bidrar til bedre kunnskapstilgang og innovasjon. Hvilke organiserte aktiviteter eller funksjoner i RINOen er i så fall relevante? Og i hvilken grad påvirker andre kjennetegn ved RINOene eller bedriftene som deltar, et slikt utfall? Bedriftene i studien rapporterer at RINO-deltakelsen har bidratt positivt både ...