• Opening session 

   Bjørhovde, Gerd (Conference object; Konferansebidrag, 2006-10)
  • Tromsø : en polar kompetanseklynge 

   Morskogen, Tor Arne; Gotaas, Geir; Hoel, Alf Håkon (Research report; Forskningsrapport, 2008-01)
   I et globalt perspektiv ligger noen av de største utfordringene og mulighetene vi står overfor i dag i polarområdene. Virkningene av klimaendringene vil slå sterkt ut i polarområdene, med mindre sjøis, havnivåstigning og endringer i dyre- og planteliv som viktige konsekvenser. Noen av de rikeste og minst utnyttede marine naturressursene ligger i Arktis og Antarktis. Norge er det eneste land i ...
  • Opening 

   Aarbakke, Jarle (Conference object; Konferansebidrag, 2010-10)
  • Scientific (E)quality 

   Rice, Curt (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   The increased presence of women at all levels of higher education, from undergraduate student to full professor, has given increased currency to an argument that gender balance at the highest levels of academia will inevita- bly be achieved, merely through the passage of time. In this essay, that argument is challenged, both on the basis of its logic and on the basis of empirical studies on the rate ...
  • APECS : Nurturing a New Generation of Polar Researchers 

   Baeseman, Jenny Lynn; Pope, Allen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   Established in August 2006 by young researchers involved in the planning stages of the fourth International Polar Year (IPY 2007–2008), the Association of Polar Early Career Scientists (APECS) has evolved into the pre-eminent international organization for polar researchers at the beginning or early stages of their careers. Now comprising over 2,600 members from approximately 74 countries, APECS ...
  • Veien til Norges arktiske universitet 

   Aarbakke, Jarle (Book; Bok, 2013)
   Dette skriftet –Veien til Norges arktiske universitet – er fortellingen om fusjonen på Tromsøya mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø, og fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Kongen i statsråd vedtok 15.2.2013 at det fra 1.8.2013 er en fusjonert institusjon med navnet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Det er tre hovedforutsetninger som ...
  • Velkommen til UiT – Norges arktiske universitet! 

   Aarbakke, Jarle (Chronicle; Kronikk, 2013-07-31)
   I morgen, 1. august 2013, er vi UiT – Norges arktiske universitet, med ny ledelse på alle nivå. Det er med andre ord min siste dag som rektor ved Universitetet i Tromsø. I morgen ønsker vi det nye universitetet og det nye rektorteamet velkommen.
  • Med OECD til Nord-Norge 

   Eikeland, Sveinung (Chronicle; Kronikk, 2015-10-15)
   Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) var nyleg ei veke i Nord-Noreg som ein del av ei vurdering det gjer av muligheter for utvikling i tynt busette område i nord. Vurderinga inkluderer 14 regionar, der Nordland, Troms og Finnmark inngår. OECD skal gje råd om korleis regionane i nord i Europa kan komma godt ut i den globale økonomiske konkurransen sjølv om dei er ...
  • Direct-to-chip liquid cooling for reducing power consumption in a subarctic supercomputer centre 

   Ovaska, Seppo J.; Dragseth, Roy Einar; Hanssen, Svenn Agnar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Reduction of data centre power consumption is a timely challenge. Waste heat reuse is another focus area when developing energy efficient and sustainable data centres. And these two issues are interconnected through liquid cooling of server racks and/or direct-to-chip liquid cooling. Both of these solutions make it possible to transfer a significant proportion of the waste heat energy back to ...
  • Sámi reindeer governance in Norway as competing knowledge systems: a participatory study 

   Johnsen, Kathrine Ivsett; Mathiesen, Svein Disch; Eira, Inger Marie Gaup (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Using a participatory research approach, we assess the knowledge systems and political ontology of reindeer husbandry. The study was conducted by a mixed team of scientists and Sámi reindeer herders who practiced reindeer husbandry in West Finnmark, northern Norway, both prior to and during the state-led “rationalization” of Sámi reindeer husbandry since the late 1970s. The analysis is based on the ...
  • DataverseNO: En flerinstitusjonell arkivtjeneste for forskningsdata, utviklet av forskere for forskere 

   Andreassen, Helene N.; Østhus, Randi (Conference object; Konferansebidrag, 2018-01-30)
  • Synthesis and biological evaluations of marine oxohexadecenoic acids: PPARα/γ dual agonism and anti-diabetic target gene effects 

   Sæther, Thomas; Paulsen, Steinar M; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders; Aursnes, Marius; Holen, Torgeir; Hansen, Trond Vidar; Nebb, Hilde Irene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-18)
   Obesity and associated disorders such as metabolic syndrome and type 2 diabetes (T2D) have reached epidemic proportions. Several natural products have been reported as Peroxisome Proliferator-Activated Receptor (PPAR) agonists, functioning as lead compounds towards developing new anti-diabetic drugs due to adverse side effects of existing PPAR drugs. We recently isolated and identified (7E)-9-oxoh ...
  • Resource rent in aquaculture 

   Flaaten, Ola; Pham, Thi Thanh Thuy (Chapter; Bokkapittel, 2019)
   Resource rent in aquaculture (RRA) is any payment to a farm and site owner, on land or sea, in excess of the costs needed to bring that farm into production. For analytic and policy purposes it may be useful to distinguish among different types of RRA. Three types will be discussed: rent associated with the classical economists Ricardo (1821) and Faustmann (1849), as well as oligopoly rent from ...
  • Ledelse av studieprogrammer - Analyser og tiltak. Rapport fra dialogkonferanse om "Ledelse av studieprogrammer" 2019 

   Tobiassen, Ann Karin; Danielsen, Ådne (Research report; Forskningsrapport; Preprint; Manuskript, 2019)
   I denne rapporten oppsummerer vi hovedlinjene fra «Dialogkonferanse om ledelse av studieprogram ved UiT Norges arktiske universitet». Rapporten skisserer konturene av et mulig konsept for å styrke kunnskap om utøvelse av studieprogramledelse. Vi har et særlig blikk på hvilke rammevilkår og virkemidler som bør omkranse ledelse på et studieprogramnivå og til innholdet i-, og formen på et ...
  • Molecular modelling, synthesis, and biological evaluations of a 3,5-disubstituted isoxazole fatty acid analogue as a PPARα-selective agonist 

   Arnesen, Henriette; Haj-Yasein, Nadia N.; Tungen, Jørn E.; Soedling, Helen; Matthews, Jason; Paulsen, Steinar M.; Nebb, Hilde I.; Sylte, Ingebrigt; Hansen, Trond Vidar; Sæther, Thomas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-07-19)
   The peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are important drug targets in treatment of metabolic and inflammatory disorders. Fibrates, acting as PPARα agonists, have been widely used lipid-lowering agents for decades. However, the currently available PPARα targeting agents show low subtype-specificity and consequently a search for more potent agonists have emerged. In this study, previously ...
  • "We can work it out!" Collaborating on Research Data Management Services at UiT The Arctic University of Norway 

   Østhus, Randi; Andreassen, Helene N. (Conference object; Konferansebidrag; Preprint; Manuskript, 2019-08)
  • Implementering av DORA-prinsippene ved UiT Norges arktiske universitet 

   Østhus, Randi (Conference object; Konferansebidrag, 2019-10-16)
  • The Costly and Demanding: Exploring Solution-based Othering of Non-European Immigrants in Norwegian Policy Recommendations 

   Andreasen, Søren Mosgaard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-11)
   This article examines the Norwegian scholarly report titled <i>NOU 2017:2—Integration and Trust: Long-Term Consequences of High Immigration</i> (English translation; chapter 1.1) to unpack how ‘non-European immigrants’ are constructed as an economic and social challenge for the welfare state. Principles from discourse theory (DT) and the conceptual framework of othering are applied to discuss how ...
  • Aliivibrio wodanis as a production host: development of genetic tools for expression of cold-active enzymes 

   Johansson Söderberg, Jenny; Grgic, Miriam; Hjerde, Erik; Haugen, Peik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-11)
   <i>Background</i>: Heterologous production of cold-adapted proteins currently represents one of the greatest bottlenecks in the ongoing bioprospecting eforts to fnd new enzymes from low-temperature environments, such as, the polar oceans that represent essentially untapped resources in this respect. In mesophilic expression hosts such as <i>Escherichia coli</i>, cold-adapted enzymes often form ...