Now showing items 1-1 of 1

    • Tromsø : en polar kompetanseklynge 

      Morskogen, Tor Arne; Gotaas, Geir; Hoel, Alf Håkon (Research report; Forskningsrapport, 2008-01)
      I et globalt perspektiv ligger noen av de største utfordringene og mulighetene vi står overfor i dag i polarområdene. Virkningene av klimaendringene vil slå sterkt ut i polarområdene, med mindre sjøis, havnivåstigning og endringer i dyre- og planteliv som viktige konsekvenser. Noen av de rikeste og minst utnyttede marine naturressursene ligger i Arktis og Antarktis. Norge er det eneste land i ...