Now showing items 294-311 of 311

  • Uavslutta vitskapeleg etterskrift til "Ein betre vår ein gong. Elias Blix" 

   Aschim, Anders (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2010-11-05)
   Hovuddelen av avhandlinga er ein biografi om salmediktaren, teologen, lingvisten og politikaren Elias Blix (1836-1902). Biografien granskar samspelet mellom nokre av dei viktigaste sosiale, politiske og kulturelle endringsprosessane som forma det moderne norske samfunnet i siste halvdel av 1800-talet, slik dette kjem til uttrykk i ei individuell livsforteljing. Eit etterskrift gir eit oversyn over ...
  • Undring og ubehag : et blikk på effekten av veiledning i spesialpedagogisk praksis 

   Sollied, Sissel (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-11-27)
   .
  • Ung drivkraft i nord. Unges legitime medvirkning i stedsutvikling 

   Storvoll, Ragnvald Anton (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-05-26)
   <p>Youths´ choice of education and residence will affect development in Northern Norway. This thesis offers insight into how some young people from Troms are seeing the future in the north and how young people experience their own participation in regional development. On one hand, a statistical description of Northern Norway's future perspectives from SSB, the media and scientists, can be perceived ...
  • Ung i spenningens land. Analyser av preferanser knyttet til valg av utdanning, yrke og bosted blant nordnorsk ungdom 

   Bæck, Unn-Doris Karlsen (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2002)
  • Utvikling og endring i et lokalsamfunn. Dynamikken mellom aktører, prosjekter og master-idéer. 

   Pettersen, Hilde Marie (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2011-06-21)
   Studien handler om spredning og oversetting av idéer og retter oppmerksomhet på hvordan lokale prosjekter initieres og utvikles innenfor rammen av et lokalsamfunn. Det er særlig møtet mellom det globale og generelle og det lokale og praksisorienterte som er studiens omdreiningspunkt; hvordan aktører fanger opp, fortolker og kopler det lokale og det globale. Det empiriske grunnlaget er et lokalsamfunn ...
  • Utviklingen av den lokal- og regionalhistoriske forskningen i Nord-Norge og Nord-Russland i perioden 1972-2015. En komparativ historiografi. 

   Andersson, Ola Goverud (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-12-05)
   This thesis is a comparative historiography of local- and regional historical research in Northern Norway and Northwest Russia in the period 1972–2015. The analysed source material consists of local- and regional historical accounts, written by historians at the universities of Tromsø, Murmansk and Arkhangelsk. The text analysis entails close reading of central texts from these three research ...
  • Verbal Prefixes: Selection and Interpretation 

   Tolskaya, Inna Konstantinovna (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2014-12-10)
   The striking polysemy of Russian verbal prefixes is a well known phenomenon. I show that there is a system to this chaos: prefix meaning is predictable from verbal structure and the prefixation mechanism is similar to that seen in English examples like outdo and overdo. In my analysis, lexico-syntactic structure plays an important role in explaining the selection and interpretation of prefixes. ...
  • Verbal prepositions in Norwegian. Paths, places and possession 

   Tungseth, Mai Ellin (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-05-30)
   Prepositions belong to a class of small words whose meaning is very difficult to pinpoint once and for all; they are known to change interpretation dependent on the various contexts which they can appear in. This general flexibility which characterizes members of the category P makes them hard to classify, and forms the basis for the work leading up to the dissertation "Verbal Prepositions in ...
  • ”Vi er ikke syke mennesker - vi har bare et behov for å snakke". En kvalitativ studie av en internettbasert selvhjelpsgruppe for ungdom med en psykisk syk forelder. 

   Trondsen, Marianne Vibeke (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2014-06-17)
   Hensikten med avhandlingen er å utforske potensialet i internettbaserte selvhjelpsgrupper som støttetilbud for ungdom med psykisk syke foreldre. Avhandlingen er basert på en aksjonsforskningsstudie hvor det ble etablert en internettbasert selvhjelpsgruppe for ungdom (15-18 år) med en psykisk syk forelder. Studien ble gjennomført i samarbeid mellom Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin ...
  • "Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det" : forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling 

   Madsen, Janne (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-05-09)
   Stadig er det fokus på å forbedre undervisningen på skolen. Det brukes mye tid, energi og ressurser på å utvikle skolen. Men det blir ingen utvikling om ikke lærerne er aktivt engasjert i prosjektet. I dette arbeidet forskes det på læreres læring i et skoleutviklingsprosjekt, ved en skole som arbeider med utvikling og forbedring av læringsmiljøet. Resultatene fra dette forskningsarbeidet viser ...
  • Villreinfangst og tamreindrift i Indre Troms : belyst ved samiske boplasser mellom 650 og 1923 

   Sommerseth, Ingrid (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2010-01-13)
   Bakgrunnen for prosjektet er den begrensede kunnskapen man har om Indre Troms i tiden før koloniseringen på 1800-tallet. Utgangspunktet er at innlandsområdene har betydd mye for samiske samfunn som fra jernalderen av hadde jakt, fangst og fiske som hovednæring. Etter hvert gikk man over til tamreindrift, som siden har utgjort den økonomiske og kulturelle basis for samiske samfunn i generasjoner. ...
  • The voice system of Amharic 

   Workneh, Desalegn Belaynew (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-09-04)
   This dissertation examines the voice system of Amharic. I have studied the voice features including the anticausative and a pair of causative functional items focusing on their selection, interpretation and syntactic projection. The voice items display some interesting properties that made them worth an in­depth investigation. First, the single anticausative morpheme is associated with multiple ...
  • What Happened in Northern Norway? - A comparative and quantitative analysis of political and demographic development in Northern Norway from 1950 to 2015 

   Stein, Jonas (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-11-08)
   The thesis What Happened in Northern Norway? is a quantitative analysis of various aspects of the political and demographic development in Northern Norway from 1950 to today. The theories of Ottar Brox and in his seminal work Hva skjer i Nord-Norge? (What Is Happening in Northern Norway?), have influenced regional and national actors in their understanding of the region and their policy development. ...
  • When grammar can't be trusted - Valency and semantic categories in North Sámi syntactic analysis and error detection 

   Wiechetek, Linda (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-05-23)
   In this dissertation, I investigate valencies and syntactically relevant semantic categories in North Sámi. In addition, I develop three machine-readable grammars for the North Sámi grammar checker GoDivvun that have access to valencies and semantics. Like a human, a machine-readable grammar analyzes a sentence by putting together information from different linguistic levels and based on this, ...
  • Whose stories? Whose place? : place politics and the politics of place stories in Tromsø's Olympic debate 

   Kielland, Ingrid Marie (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2013-01-11)
   Abstract The dissertation explores the relevance and potential of approaching place politics through personal and collective stories about place. It is based on a case study of a local debate over a controversial project to bid for the 2018 Winter Olympic Games in Tromsø, Northern Norway. The dissertation contributes to developing Doreen Massey´s work on the politics of a relational sense of place ...
  • Why won't they take them on? A study on student teachers' first-time engagement with wiki technology 

   Brox, Hilde (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-11-15)
   The topic of the dissertation is the use of wikis in teacher education. The study is based on two classroom interventions involving first-time use of wiki technology. In the first, 18 students of Social studies created a Wikipedia article; in the second, 13 students of Norwegian co-edited a fiction-based, class-only wiki. The study is concerned with how the student teachers engage with, make sense ...
  • Wohlfahrtsstaat und Gesellschaft : eine systemtheoretische Analyse der sozialwissenschaftlichen Wohlfahrtsstaatsforschung und die Theorie funktionaler Differenzierung 

   Hadamek, Claus (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-02-09)
   Diese Dissertation verfolgt zwei Ziele: Zum einen sollen zentrale Eigenschaften des Begriffsapparates der sozialwissenschaftlichen Wohlfahrtsstaatsforschung analysiert werden. Die Analysemethode ist dabei eine systemtheoretische Methode. Zum anderen sollen die Analyseresultate mit Hilfe und im Lichte der Systemtheorie Niklas Luhmann’s reformuliert werden. In beiden Fällen steht die Frage nach der ...
  • Yrkesretting og praktisk anvendelse av fellesfagene 

   Rondestvedt, André (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-10-17)
   I studien undersøker jeg læreprosessens arbeidsmåter og integrering av faginnhold ved yrkesretting av fellesfag, som tar utgangspunkt i yrkenes praktiske arbeidsoppgaver. Begrepet yrkesretting av fellesfag er sentralt ved en slik tilnærming til yrkesopplæring. Det empiriske utvalget i studien er tre yrkesskoleklasser innen programfagene Elektrofag vg1, Teknikk og industriell produksjon vg1 og ...